TÜM ETİKET İHTİYAÇLARINIZ İÇİN...

TÜM ETİKET İHTİYAÇLARINIZ İÇİN...

KVKK Aydınlatma Metni

Değerli müşterilerimiz,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu- KVKK kapsamında verimli sorumlusu olarak firmamız kişisel verilerinize ait aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu metin ile bilgilendirmenizi hedeflemektedir. Firmamıza ait olan bu aydınlatma metninde

  • com.tr internet sitemizi ziyaret etmeniz,
  • Tüm çevrimiçi kanallarımız üzerinden alışveriş yapmanız,
  • Tüm çevrimiçi kanallarımız üzerinden üçüncü kişiler adına hediye gönderimi yapmanız,
  • Dijital iletişim kanalları üzerinden genel olarak veya kişiye özel olarak düzenlenen kampanyaların bilgilendirilmesinin yapılmasını kabul etmeniz,
  • Firmamız tarafından düzenlenen tüm kampanya, çekiliş, yarışma ve farklı etkinliklere katılmanız,

durumunda kişisel veri işleme süreçleriniz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmeniz ve aydınlatmanız amaçlanmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki detaylar ele alınmaktadır.

1.     Veri sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulması gereken tüm usul ve esaslar hakkında tebliğ kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir.

1.Kişisel verilerinizin işlenme amacı

Veri sorumlusu İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) aşağıda yer alan amaçlar kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir. Şöyle ki;

  • Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Mevzuatlar tarafından belirtilen esas ve usuller gereğince veya zorunlu kalındığı durumlarda, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • NVGİM tarafından Kimlik Paylaşımı Sistemi uygulaması ile yapılmış olan veri paylaşımı taahhütnameleri kapsamında alıcı sınıfındaki kişilere karşı hizmet standartları çerçevesinde hizmet sağlanabilmesi ve taahhütname gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

amacı ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

2.Kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılması

Internet sitemize giriş yaparken kullanmış olduğunuz kişisel verileriniz 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45. Maddesinin 1. fırkası kapsamında paylaşılmaktadır. Bu paylaşım yapılırken kamu kurum, kuruluş ve kamu hizmeti sunan diğer tüzel kişiler ile veri paylaşımı taahhütnamesi imzalanmakta ve bu yetkiye dayanarak kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

Veri paylaşımı yapılan kurumlar ve yetkileri 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 2. fırkası gereğince belirlenmiştir. Bu kapsamda “Veri paylaşımından yararlanacakları belirlemeye, paylaşımın kapsamına ve hangi yöntemle yapılacağına karar vermek üzere Genel Müdürlük bünyesinde Veri Paylaşımı Kurulu oluşturulur. Veri Paylaşımı Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”  hükmü yer almaktadır.

3.     Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve kişisel verilerinizin toplanması için geçerli hukuki sebep

1.İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde;

Hedeflemiş olduğumuz reklam ve tanıtım çalışmalarının yapılması, sizlerin etkin bir müşteri deneyimi yaşayabilmesi ve ziyaretlerin sonucunda kullanımlarına ilişkin istatistikler çalışmaların yapılabilmesi amacıyla sitede çerez vb. yöntemler kullanılmaktadır. Siteyi ziyaret etmeniz durumunda gerekli olan zorunlu çerezlere ilişkin verilerinizi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

2. Internet sitemize üye olmanız halinde;

Üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi için üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek amacıyla kimlik (ad ve soyad) ve iletişim (e-posta, adres, telefon numarası) verilerinizi “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Internet sitemizde her giriş yaptığınızda tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak siteye giriş yapılabilmesi ve yine üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmadan alışveriş yapılabilmesi amacıyla kimlik (ad ve soyad) ve iletişim (e-posta, adres, telefon numarası) verilerinizi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Üye olarak internet sitemiz üzerinden alışveriş yapmak istediğinizde kullanılmak üzere kaydetmeniz halinde adres bilgilerinizi “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

internet sitemize üyelik sürecinde üyeliğinizin sistemlerimiz tarafından tanımlanabilmesi için otomatik olarak atanmak suretiyle işlem güvenliği - kullanıcı ID bilgisi verilerinizi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Internet sitemizde üye olarak sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmetini sağlayabilmek amacıyla müşteri işlem (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği) ve finans (ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgilerinizi “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Hakları

Internet sitemizi ziyaret eden ve sitemize üye olan kişilerin 6698 sayılı kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını yine bu kanunun 13’üncü maddesi ve veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında tebliğ hükümleri çerçevesinde yazılı olarak yapacağı başvuruları için İçişleri Bakanlığı’nın Meşrutiyet Caddesi Karanfil 2 Sokak No:67 Kızılay Ankara adresine iletilmelidir. Elektronik posta ile yapılacak olan başvurular ise "icisleribakanligi@hs01.kep.tr" (e-posta: kvkk@icisleri.gov.tr)  adresine iletilmelidir.

Yükleniyor...