TÜM ETİKET İHTİYAÇLARINIZ İÇİN...

TÜM ETİKET İHTİYAÇLARINIZ İÇİN...

Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

İşbu sözleşme canfix.com.tr (sözleşmede site olarak alınacaktır) sitesine üye olurken üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilmesi ile yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı üye olurken vermiş olduğu bu onay ile Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu ve tüm hükümleri onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Tanımlar

SATICI: canfix.com.tr sitesinin faaliyetlerinin yürütüldüğü firma bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.

SİTE: canfix.com.tr tarafından hizmet ve ürünlerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimin mümkün olduğu web sayfası bundan böyle SİTE olarak anılacaktır.

ÜYE: siteye üye olan ve sunulan hizmetlerden belirli koşullarda dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.

ALICI: sitede satışa sunulan mal veya hizmetleri satın alan üye bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.

KULLANICI: canfix.com.tr sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişi bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır. 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: site tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yaralanacak olan gerçek veya tüzel kişilerle canfix.com.tr sitesi arasında elektronik ortamda düzenlenen işbu sözleşmedir.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu sitede satışa sunulan ürün ve hizmetlerden yaralanma şartları ve tarafların sahip oldukları hak ve yükümlülükleri içermektedir.

İşbu üyelik sözleşmesinin kapsamı sitede yer alan ve sitenin kullanımı, siteye üyelik ve sitenin sunduğu hizmetlere ilişkin SATICI tarafından yapılmış olan uyarı ve açıklama gibi beyanlardır. ÜYE üyelik sözleşmesinin hükümlerini kabul ederek SATICI tarafından açıklanan her tür beyanı kabul etmiş olacaktır. Ve ÜYE sözleşmede bahsi geçen beyanlarda belirtilmiş tüm hususlara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Hak ve Yükümlülükler

Üye Hak ve Yükümlülükleri

ÜYE, Sitenin sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanırken veya sitedeki hizmetlerle ilgili bir işlemi yerine getirirken iş bu sözleşme kapsamında yer alan şartlara, belirtilmiş kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuatlara uygun şekilde hareket edeceğini, sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

ÜYE, Yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince satıcının kendisine ait olan bilgileri gerek resmi makamlara gerekse hak sahibi 3 kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple satıcıdan hiçbir surette tazminat talep edilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

ÜYE, Satıcının yazılı onayı olmadan üyelik sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemeyecektir.

ÜYE, Satıcının gerçekleştirmiş olduğu kampanya ve çekiliş kapsamında üyelik bilgilerinin gerekli kurumlarla paylaşılacağı ve bu sebeple bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

ÜYE, üyelik için gerekli olan bölümleri doldurup e posta onayını gerçekleştirdikten sonra iş bu sözleşmede belirtilmiş olağan şartlara uymak koşuluyla e posta ve şifresi ile siteyi kullanmaya başlayacaktır.

Alıcı Hak ve Yükümlülükleri

ALICI, sitede yer alan ürünü almak üzere talepte bulunmak suretiyle satıcı tarafından belirlenmiş olan satış usullerini kabul etmiş olacaktır.

ALICI, üreticinin ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde SATICININ bu durumdan bir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

ALICI, 6205 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği gereğince SATICI tarafından sunulan bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

ALICI, 6205 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği gereğince kendisine ait üyelik bilgilerini esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı Hak ve Yükümlülükleri

SATICI, sitede yer alan hizmet ve içerikleri değiştirebilme ve üyelerin sisteme kaydettikleri bilgi ve içerikleri üyeler de dahil olmak üzere 3 kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkına sahiptir. Satıcı bu hakkını hiçbir ön bilgilendirme yapmadan kullanabilmektedir.

SATICI, sitede yer alan üyelik bilgilerini bazı istatistiki değerlendirmeler amacıyla ve pazarlama tanıtım ve iletişim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla dinlediğimde biçimde kullanabilmektedir.

SATICI, site üzerinden yapılan satışlara yönelik bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini 3 yıl süreyle saklayacağını ve gerektiği durumda ALICININ talebiyle bu sözleşmeleri paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

SATICI, üye ve alıcıların site kurallarını veya sözleşme yükümlülüklerini kullanım hakkını sınırlandırabilir ve durabilme hakkına sahiptir. Bu tür bir durumda üye ve kullanıcılar satıcıdan herhangi menfi veya müspet bir zarar, ziyan, hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır.

Devir

canfix.com.tr bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütün olarak devrede bilmektedir. Ancak bu hak sadece canfix.com.tr firmasına aittir. Kullanıcı, üye ve alıcılar sözleşme devir hakkına sahip değildir.

Mücbir Sebepler

canfix.com.tr hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda iş bu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu tür bir durumda canfix.com.tr işletmesinin herhangi bir tazminat yükümlülüğü bulunmayacaktır.

Yürürlük

Üyenin üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve bu maddeleri kabul ettiği anlamını taşımaktadır. SATICI dilediği zaman sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilmektedir.

Yükleniyor...